hl:

Hashlink

[1] draft-sporny-hashlink-06 - Cryptographic Hyperlinks, , https://tools.ietf.org/html/draft-sporny-hashlink-06