MHTML

MHTML

[11] MHTML は、HTMLメールを実現する MIME の仕様です。

派生

[13] MHT

メモ

[4] draft-ietf-mhtml-info-11 (2007-01-21 12:43:56 +09:00 版) http://tools.ietf.org/html/draft-ietf-mhtml-info-11 (名無しさん)

[5] draft-hopmann-html-email-packaging-00 (2007-01-27 23:37:17 +09:00 版) http://tools.ietf.org/html/draft-hopmann-html-email-packaging-00 (名無しさん)

[6] draft-palme-text-html-02 (2007-01-23 00:26:43 +09:00 版) http://tools.ietf.org/html/draft-palme-text-html-02 (名無しさん)

[7] MHTML - Sending HTML in E-mail (Jacob Palme <jpalme@dsv.su.se> 著, 2005-06-12 03:46:08 +09:00 版) http://people.dsv.su.se/~jpalme/ietf/mhtml.html (名無しさん)

[8] MHTML - Sending HTML in E-mail (Jacob Palme <jpalme@dsv.su.se> 著, 2005-06-12 03:46:08 +09:00 版) http://people.dsv.su.se/~jpalme/ietf/mhtml.html (名無しさん)

[9] JVN#95019167: Internet Explorer における MHTML によるダウンロードのダイアログボックス回避の脆弱性 (2007-06-21 17:52:08 +09:00 版) http://jvn.jp/jp/JVN%2395019167/index.html (名無しさん 2007-06-24 07:41:54 +00:00)

[10] JVN#27203006: Internet Explorer における MHTML により任意のスクリプトが実行される脆弱性 ( 版) http://jvn.jp/jp/JVN%2327203006/index.html (名無しさん 2007-06-24 07:43:25 +00:00)

[12] 330663 - UXSS from a local MHTML file - chromium - Monorail () https://bugs.chromium.org/p/chromium/issues/detail?id=330663

[14] MHTML Generation and Loading - Google ドキュメント () https://docs.google.com/document/d/1FvmYUC0S0BkdkR7wZsg0hLdKc_qjGnGahBwwa0CdnHE/edit