vnd.android.cursor.item/*

vnd.android.cursor.item/*

vnd.android.cursor.dir/album
vnd.android.cursor.dir/artistalbum
vnd.android.cursor.dir/audio
vnd.android.cursor.dir/calls
vnd.android.cursor.item/calls
vnd.android.cursor.dir/vnd.google.note
vnd.android.cursor.item/vnd.google.note
vnd.android.cursor.item/vnd.google.inatproject
vnd.android.cursor.dir/vnd.google.inatproject
vnd.android.cursor.item/vnd.google.observation
vnd.android.cursor.dir/vnd.google.observation
vnd.android.cursor.item/vnd.google.observation_photo
vnd.android.cursor.dir/vnd.google.observation_photo
vnd.android.cursor.item/vnd.google.projectobservation
vnd.android.cursor.dir/vnd.google.projectobservation
vnd.android.cursor.dir/vnd.google.waypoint
vnd.android.cursor.item/vnd.google.waypoint
vnd.android.cursor.dir/vnd.google.wikinote
vnd.android.cursor.item/vnd.google.wikinote
vnd.android.cursor.item/vnd.googleplus.profile.comm
vnd.android.cursor.dir/vnd.hatena.accounts
vnd.android.cursor.dir/vnd.iosched.track
vnd.android.cursor.dir/vnd.iosched.session
vnd.android.cursor.item/vnd.iosched.session
vnd.android.cursor.dir/vnd.iosched.vendor
vnd.android.cursor.item/vnd.iosched.vendor
vnd.android.cursor.dir/nowplaying
vnd.android.cursor.dir/phone
vnd.android.cursor.item/phone
vnd.android.cursor.dir/playlist
vnd.android.cursor.dir/track
vnd.android.cursor.dir/video

[1] Intent | Android Developers ( ( 版)) <http://developer.android.com/reference/android/content/Intent.html>

[2] iNaturalistAndroid/AndroidManifest.xml at 0b277ff0599d8b71ae914480911ffe5bc7a06f24 · inaturalist/iNaturalistAndroid ( 版) <https://github.com/inaturalist/iNaturalistAndroid/blob/0b277ff0599d8b71ae914480911ffe5bc7a06f24/iNaturalist/src/main/AndroidManifest.xml>

<data android:mimeType="vnd.android.cursor.item/vnd.google.observation" />

<data android:mimeType="vnd.android.cursor.dir/vnd.google.observation" />

<data android:mimeType="vnd.android.cursor.item/vnd.google.observation_photo" />

<data android:mimeType="vnd.android.cursor.dir/vnd.google.observation_photo" />

<data android:mimeType="vnd.android.cursor.item/vnd.google.inatproject" />

<data android:mimeType="vnd.android.cursor.dir/vnd.google.inatproject" />

<data android:mimeType="vnd.android.cursor.item/vnd.google.projectobservation" />

<data android:mimeType="vnd.android.cursor.dir/vnd.google.projectobservation" />

[3] TracksLIb/WaypointsColumns.java at master · bupthcp/TracksLIb ( 版) <https://github.com/bupthcp/TracksLIb/blob/master/src/com/google/android/apps/mytracks/content/WaypointsColumns.java>

public static final String CONTENT_TYPE = "vnd.android.cursor.dir/vnd.google.waypoint";

public static final String CONTENT_ITEMTYPE = "vnd.android.cursor.item/vnd.google.waypoint";

[4] Start Google Hangout from Intent in New Hangouts Android app - Stack Overflow ( 版) <http://stackoverflow.com/questions/16579228/start-google-hangout-from-intent-in-new-hangouts-android-app>

TYPE: vnd.android.cursor.item/vnd.googleplus.profile.comm

[5] Android向けAPI - ログイン管理API - Hatena Developer Center ( 版) <http://developer.hatena.ne.jp/ja/documents/android/apis/login?kid=103>

.setType("vnd.android.cursor.dir/vnd.hatena.accounts"),