Netscape Navigator 1

Netscape Navigator 1

[2] Netscape Navigator 1 は、 Netscape Navigator の第1世代でした。

[3] Mosaic Netscape 0.9 の次、 Netscape Navigator 2 の前に当たります。

[1] Netscape 1.1N EUC decording BUG (1997-07-04 11:21:02 +09:00 版) <http://www.yama.info.waseda.ac.jp/~yamana/TEST/netscape_euc_bug.html>